X STÄNGA

NAVIGATIONSFÄLT

Katalog Dreamer Återförsäljare Pro utrymme
FR DE EN NL ES IT SV AT PT CZ DK FI NO SL BE FR BE NL CH FR CH DE

Innovation Dreamer

OPTIMAL TEMPERATUR ÅRET RUNT

Ditt fordon är isolerat med ett helt nytt material som heter XHP.
Polyuretan och polyeterkomplexblandningen har helt nya isoleringsegenskaper.
I själva verket motsvarar XHP-isoleringen normen NF EN 1646-1för husbilar.
Den bidrar även till att förhindra värmebryggor.

DREAMER har utrustat sina fordon med ett 25 mm tjockt Styrofoam-golv.

« TACK VARE XHP-MATERIALETS PRESTANDA KOMBINERAT MED STYROFOAMS, ISOLERINGSEGENSKAPER HAR VI ERHÅLLIT EN KLASS 3-CERTIFIERING. »