X STÄNGA

NAVIGATIONSFÄLT

Katalog Dreamer Återförsäljare Pro utrymme Service relation clients
FR DE EN NL ES IT SV AT PT CZ DK FI NO SL BE FR BE NL CH FR CH DE

DREAMER, expertis

RES UTAN BEKYMMER!

Chassi- och bodelsgaranti i 2 år*
Täthetsgaranti i 5 år
Telefonassistans Dreamer ingår i 1 år**

* Installationerna har en garanti på 2 år för tillverkningsfel vid normalt bruk som fritidsfordon. Resekostnaderna ska kunden stå för.
** Vid varje köp av en DREAMER i kollektion 2023 i Frankrike. I slutet av de 12 månaderna kommer du att erbjudas att avsluta avtalet.

Upptäck RAPIDOs fabrik genom att skanna

RAPIDO-KONCERNENS VAN-specialist

RAPIDO-KONCERNEN: www.corporate-rapido.com